Sign up with your email address to be the first to know about new products, VIP offers, blog features & more.

“Wir setzen uns mit Tränen nieder!” Schlusschor der Matthäuspassion von J.S. Bach

By Posted on

Geschichten vom Nachbarland

Mattheuspassion in het fries

Bij ons gebeurde in het begin van maart het volgende:
Een uitvoering van de Mattheuspassion in de friese taal onder de leiding van Gerben van der Veen met musici uit Leeuwarden, de kultuur stad 2018 van europa.
Friesen ontmoeten friesen!

Wij hebben veel gemeenzaam:
taal, karakter met noordelijke trekken, van muziek houden en een leven in een voormalig moorgebied.

En dat is geschiedenis:
Onze voorvaderen waren samen in de Drusus veldtochten,
onze heilige Hain was Baduhemma,
en daar waren grote overstromingen, die alles van ons kapot gemaakt hebben!
Maar dat is heel, heel lang geleden!

En nu zitten wij samen in een mooie kerk en horen samen de Matteuspassy.*)
Is dat niet heel mooi?

 

*) Niederländische Version von Jan Rot, ins Friesische übertragen von Eppie Dam
Die Uraufführung der Matthäuspassion fand am 11. April 1727 in der Thomaskirche in Leipzig statt.